Bilgin Olsun

Halk Kürsüsü Derneği, T.B.M.M’de dilekçesini verdi

Dilekçe mecliste

Halk Kürsüsü Derneği, T.B.M.M’de dilekçesini verdi

Halk Kürsüsü Derneği  Başkanı Ramazan Sevinç ve yönetim kurulu üyeleri pazartesi günü Ankara’ya giderek, TBMM’ye 100 bin imzalı dilekçe ile yasa teklifi veya yasanın yürürlükten kaldırılmasını, herhangi bir CB Genelgesinin, yürürlükten kaldırılmasını talep edebilmenin yolunu açacak olan dilekçeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne verdi.

Ankara’da Halk Kürsüsü üyeleri, hep birlikte Anıtkabir ziyareti gerçekleştirdi. Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, Ata’nın huzurunda anı defterini imzaladı. Daha sonra meclise geçilerek yönetim kurulu üyeleriyle Kanun Teklifi komisyonuna elden hazırladıkları dosyayı verdiler.

“Yarına Sözümüz Var… Sözümüzdeyiz…” diyerek söze başlayan Halk Kürsüsü Derneği Başkanı Ramazan Sevinç, “İlgili Anayasa ve Kanun değişikliği dilekçemizi TBMM’ye vermek üzere buradayız. Halk Kürsüsü, 100 bin Özgür Düşünceli, Cumhuriyetçi, Vatansevere Sesleniyor….Birleşmemiş halk gücü, güç değildir. Çünkü halkın birleşmesini önleyenler siyasi araçlar değil, bizatihi siyasal sistemin kendisidir. Dolayısı ile siyasal sistemin kendisi toptan yeniden kurgulanıp, kurulmalıdır.

Bunun ilk adımı da, Siyasi Partiler Yasası ve T.C. Anayasası’dır. T.C. Anayasası onun bunun değil, bizatihi halkın anayasası olmalıdır. Bunun için de nasıl ki halkın, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi kanununa göre, 100 bin imza ile CB adayı belirleme ve aday çıkarma hakkı var ise; yasanın halka verdiği haklardan biri de, yine TBMM’ye verilecek 100 bin imzalı dilekçe ile yasa teklifi ve/veya yasanın yürürlükten kaldırılmasını ve/veya herhangi bir CB Genelgesinin, yürürlükten kaldırılmasını talep edebilmektir. Burada konu, talebin 100 bin kişi tarafından ıslak imzalı olarak ortaya konulmasıdır. Öyleyse, biz vatanseverler, öncelikle 100 bin kişi bir araya gelmeli, birlik ve beraberlik oluşturmalıyız. Tüm milliyetçi, birey, oluşum, kurum, STK, yol, platformlar olarak Halk gücünü, egosuzca, akıl, bilim, hukuk, demokrasi içinde, birleşerek, İsteğimizi ortaya koymalıyız” dedi.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu